Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych na blogu rozwiniecie.pl zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych (RODO, GDPR) obowiązującymi od dnia 25 maja 2018. Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji przez stronę www.paulinakierzek.com świadczonych drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem [email protected]

DEFINICJE

 1. Serwis – strona internetowa, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie http://www.paulinakierzek.com
 2. Administrator – administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Paulina Kierzek-Trzeciak, e-mail: [email protected]
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
 4. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu
 5. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu

LOGI

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego Użytkownik korzysta. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w atthost.pl.

NEWSLETTER

Wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej, Użytkownik może zapisać się do newslettera, w ramach którego otrzymywać będzie informacje o kolejnych wpisach, wydarzeniach, nowościach projektach i usługach świadczonych przez autorkę bloga. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku newslettera jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera w systemie MailerLite. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Warunki zapisu oraz korzystania z bezpłatnych treści cyfrowych  w postaci newslettera oraz lead magnetu zostały opisane w Regulaminie Newslettera dostępnym na stronie https://paulinakierzek.com/regulamin-newsletter/

KONTAKT E-MAILOWY ORAZ PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Wysyłając wiadomość e-mailową lub poprzez formularz kontaktowy, Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko, inne dane wedle decyzji Użytkownika), które są przechowywane w skrzynce e-mailowej Administratora w atthost.pl tylko i wyłącznie w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej na wiadomość Użytkownika. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

SKLEP

Dane osobowe podane podczas zamówienia w Sklepie Internetowym będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia, wysyłki w przypadku produktów fizycznych i wystawienia faktury VAT (realizacji umowy sprzedaży). Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody.

ANALIZA STATYSTYK I FUNKCJE SPOŁECZNOŚCIOWE

Strona internetowa www.paulinakierzek.com podłączona jest pod narzędzie Google Analytics, który monitoruje ruch na stronie (np. liczba odwiedzających, rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny, czas spędzony na stronie, monitorowanie artykułów, które są czytane, itp.).

Wszelkie zebrane dane są anonimowe i nie mam możliwości wyróżnienia czy wyodrębnienia poszczególnych osób korzystających ze strony. Wykorzystywane są w tym celu pliki cookies firmy Google LLC, właściciela Google Analytics.

Z Serwisem powiązane są również wtyczki portali społecznościowych, na których umieszczone są konta bloga: Facebook, Instagram, Twitter. Wtyczki te mogą anonimowo zliczać ruch pomiędzy tymi mediami, pozwalają też na publikację linków do tekstów – zgodnie z politykami prywatności poszczególnych serwisów.

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne, a dane przechowywane są przez czas nieokreślony. W każdej chwili Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

PLIKI COOKIES

Serwis Administratora używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego Urządzenia. Serwis wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.

Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Administrator wykorzystuje pliki cookies umożliwiające działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia Serwisu.

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Vimeo;
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzysta Administrator w związku z prowadzenie Serwisu oraz sprzedażą usług i produktów cyfrowych.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Atthost  – w celu przechowywania danych na serwerze;
 • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google;
 • MailerLite – w celu wysyłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail;
 • Tpay – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w celu opłacenia dokonanego zamówienia;
 • Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie internetowej;
 • Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
 • YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na naszej stronie internetowej;
 • Disqus – platforma umożliwiająca osadzenie komentarzy pod artykułami na stronie internetowej;
 • Pomoc techniczna – w celu uzyskania wsparcia technicznego w zakresie prowadzenia strony internetowej, obsługi serwera, poczty e-mail.

W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie internetowej zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych: 

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. Polityka będzie dopasowywana do obowiązujących przepisów.